Kötelező és önkéntes emisszió kereskedelem

Dióhéjban a széndioxid kvóta vagy karbon kredit az a pénzügyi instrumentum, amely egy metrikus tonna széndioxid szennyezést reprezentál, és a karbon kereskedelem egy rendszer, amelyet az 1997-es Kyotoi Protokol hívott életre. Összefoglaljuk a kibocsátás kereskedelem formáit és a különböző típusú széndioxid kvótákat.

Ahhoz, hogy megállítsuk a globális hőmérséklet emelkedés mértékét 2 Celsius fok alatt, jelenlegi klíma tudomány azt tanácsolja, hogy az atmoszférikus széndioxid koncentrációt 450 ppm alatt kell tartani. Jelenleg 395 ppm-nél tartunk és ez gyorsabban növekszik, mint korábban bármikor az elmúlt 400 000 évben, méghozzá 2ppm-mel minden évben. Ez azt kívánja, hogy a globális széndioxid kibocsátás ne haladja meg a múlt századi értéket és csökkentsük 80%-kal az 1990-es szintet 2050-ig.

Amit a változások beadnak a karbon kereskedésbe, az az iparágak joga meghatározott mennyiségű CO2 kibocsátására, árt adva és határt szabva a kibocsátásoknak.

Az elmúlt évben mind az intézményi, mind a magán befektetők gyűjtöttek információt és kezdtek el felületesen foglalkozni a karbon befektetésekkel. Néhány nagyobb befektetés bank, mint a JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs és a Barclays Capital már létrehozták a karbon kredit kereskedelemmel foglalkozó ágazataikat, és karbon befektetéseket végeznek.

Az Euróbai Unió Emisszió Kereskedelmi Terve (EU ETS)

Európai Unió Emisszió Kereskedelmi Rendszereként is ismert, ez a legnagyobb multinacionális CO2 kibocsátás kereskedelmi összeállítás a világon és a legfőbb oszlopa az EU klímapolitikájának. Az EU ETS karbon kvóta séma több mint 10 000 üzemet fed le 20 MW-t meghaladó nettó hő esetén az energia és ipari szektorokban, ami kollektíven felelős az EU CO2 emissziójnak csaknem feléért, és a teljes üvegházhatású gázkibocsátásának 40%-áért.

A kezdeti allokációk kézhezvétele előtt egy operátor vásárolhat EU és nemzetközi karbon krediteket. Ha egy üzem jól hajtott végre karbon kibocsátás csökkentést, akkor megvan a lehetősége arra, hogy kereskedjen a megmaradó karbon kreditjeivel és profitra tegyen szert. A karbon kereskedelmi rendszerben így többen vehetnek részt és része lehet a értékpapír kereskedelemnek kismértékű állami beavatkozással.

Ezek az egységek rögzített kvóták, amelyeket a NAPS (nemzeti csökkentési tervek) ad ki egyszeri alkalmonnal egy több éves periódusra (kereskedelmi periódusra), és megadnak egy határidőt, ameddig a karbon creitet nyugdíjazni kell. Vannak tervezett kiegészítések, amelyek szerint a harmadik kereskedelmi periódus kezdetétől, 2013-tól szükséges egy központosított EU adminisztrációs törzs, amely helyettesíti a nemzeti struktúrákat.

Kyoto, CERs (Igazolt Emisszió Csökkentés)

Ahogy a 2008-9-es EU döntés elfogadta Kyotot, ratifikálták a CER karbon krediteket, egyenértékűként az EU ETS-sel. Ugyanabban a karbon kereskedelmi rendszerben lehetséges EUA és UNFCCC által minősített CER-ekkel kereskedni egy-egy alapon.

A CER-ek a CDM (Tiszta Fejlesztési Mechanizmus) projektekben jönnek létre. A CDM megengedi az iparosodott országoknak, hogy ott invesztáljanak az emisszió csökkentésbe, ahol a legolcsóbb globálisan, és ezt a UNFCCC felügyeli. A CDM projektek leginkább Dél-Amerikában, Ázsiában, Afrikában találhatók, bár a globális jelenlétük egyre inkább elterjed. Iparosodott országok, vállalatok az iparosodott világban helyezkednek el, így megvásárolják ezeket a CER-eket, hogy ellentételezzék az engedélyezett (EU tagországban az EU ETS) és a saját CO2 kibocsátásuk közti különbséget.

VER (Önkéntes/Igazolt Emisszió Csökkentés)

Mindkettő hivatkozik a növekvő piacára a karbon kredit befektetéseknek és a Kyotoi Protokollon kívüli karbon kereskedelemnek. Az önkéntes piac jelenleg kisebb és kevésbé likvid, mint a karbon kreditek kötelező piaca, bár az általános piaci vélemény, hogy mivel szélesebb körű az önkéntes piac, a növekedést a magán szektor hozza hozza létre, nem a nyilvános politika, ezért erősen megvan a lehetősége annak, hogy túlszárnyalja a kötelező piacot.

A VER karbon kreditek iránti igény fokozatosan és szakaszosan indult, de van egy elmozdulás ebben a piacban a struktúráltabb növekedés felé, amit jelentősen megkönnyítenek a hiteles közvetítők, mint a Bank of New York, amely létrehozta a VER-ek nyilvántartását 2006 júniusában, úgy mint amelyet széles körben elismernek. Tartalmazza az Önkéntes Karbon Szabványt (VCS), és a Nemzetközi Emmiszzió Kereskedelmi Egyesület (IETA), nonprofit szervezetek, a The Climate Group és a WWF tervezték.

Három fő dolog hajtja meg az igényt az önkéntes piacon. Elsőként, mint a vállaltok marketing stratégiájának kulcskomponense kapcsolódik a társadalmi felelősségvállaláshoz. Például sok légitársaság és utazási iroda ajánl VER karbon krediteket a környezetbarát utasoknak, mint önkéntes plusz a jegyük árában, és többen építik be őket az eredeti árba. Másodzsor vannak profitszerző vállalkozások, ahol pénzügyi résztvevők hoznak létre portfoliókat VER karbon kreditekből, hogy spekulalájanak vele a karbon kereskedés során. Harmadszor, mint értékes tanulási tapasztalat az előrelátó vállalatoknak az üzleti szektorban, amelyek előreláthatóan a jövőben a kötelező piachoz fognak tartozni, és amelyek szeretnének versenyelőnyre szert tenni azáltal, hogy jártasságot szereznek a karbon kredit piaci mechanizmusokban.
A cikk forrása: carbon-investments.co.uk